Relatie advies en Therapie

Relatiecounseling en relatietherapie

relation

Bij relatiecounseling zullen echtparen geholpen worden om problemen te begrijpen en op te lossen. Ze zullen zowel inzicht als concrete antwoorden op hun vragen krijgen, net zolang tot er een bevredigende uitweg voor hun problemen is gevonden. Wij helpen mensen bij:

 • Het oplossen of hanteren van problemen
 • Het vinden van antwoord op vragen
 • Het benutten van ongebruikte kansen en mogelijkheden
 • Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis om permanente oplossingen te vinden voor hun problemen of uitdagingen
 • Het onderzoeken, ontdekken en verduidelijken van wegen die leiden naar een meer bevredigend en gelukkig leven.
 • Crisisondersteuning en begeleiding tijdens moeilijke periodes.

Gezinscounseling en gezinstherapie

noImage

Door middel van een methodische en wetenschappelijke benadering helpen wij gezinnen om:

 • Problemen te analyseren en begrijpen en tot duurzame of permanente oplossingen komen
 • Zowel hun gevoelens als hun gedrag te begrijpen. Gezinnen krijgen inzicht in problemen en denkpatronen die leiden tot een bepaald gedrag. Wij helpen denkpatronen te doorbreken en gedrag aan te passen.
 • Zich te uiten zonder oordelen en assertief en effectief te communiceren.
 • Vaardigheden te ontwikkelen, inzicht en ervaring te krijgen in het oplossen van problemen en het aangaan van toekomstige uitdagingen.
 • Permanente oplossingen te vinden door een systemisch benadering te volgen.
 • Kortom: wij helpen gezinnen aan een bevredigende relatie.

Persoonlijke coaching / Personal counselling

counseling one-one

Bij persoonlijke coaching word je:

 • Geholpen met problemen, uitdagingen of lastige situaties. Blokkades worden weggewerkt zodat je je doelen en dromen kan verwezenlijken. Er wordt naar je geluisterd, je krijgt een probleeminventarisatie of assessment en er wordt een behandelingstraject bepaald.
 • Intensief begeleid, zodat je nieuwe inzichten en vaardigheden ontwikkelt om zonder begeleiding verder te gaan en doelen bereiken. Tijdens de sessies wordt een concreet plan, met concrete doelen samengesteld, met een duidelijk behandeltraject. Daarna begint de resultaatgerichte counseling.

Huiscoach / Home coaching

Health-Coaching

Indien gewenst komen we bij u thuis luisteren, analyseren en een plan van aanpak opstellen. We luisteren naar de ontstane problemen, analyseren de behoeften in het gezin en stellen doelen op om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Kortom, je wordt begeleid in je vertrouwde omgeving.

Bij een zelfstandig wonende cliënt kan een gebrek aan orde, structuur en overzicht belemmerend werken bij het tot stand komen van de beweging naar werk, scholing of gezinsrelatie. De coach of hulp kan worden ingezet als een cliënt hulp nodig heeft op het gebied van huishouding, opvoeding van de kinderen en persoonlijke hygiëne e.d. De homecoach biedt praktische ondersteuning en tips aan de cliënt over hoe de benoemde zaken te organiseren zijn. Daarnaast wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de cliënt, zodat deze in de toekomst zelfredzaam wordt.