Djabierne, 23 10 2020  23:30:21
 
  • Sentro pa Edukashon i Konseheria Familiar

    Nos ta yuda bo dil ku tur problema familiar

  • Sentro pa Edukashon i Konseheria Familiar

    Nos sa e sekretonan pa logra e relashon di bo soño

  • Sentro pa Edukashon i Konseheria Familiar

    Nos ta yuda bo dil ku esnan ku bo ta stima

BON BINI

Sentro pa Edukashon i Konseheria Familiar ta dediká su mes na asesorá, konsehá, abilitá, empoderá i ekipá famianan pa alkansá nan máksimo potensial i enfrentá desafionan típiko di nos tempu ku éksito. Su tarea prinsipal ta duna apoyo i informashon aktualisá na famianan uzando tur medio posibel. Basando su ideanan riba investigashonnan sientífiko, formashon profeshonal i eksperensha di bida e ta aserka kada famia konsiderando su individualidat.

Loke nos ta para pe

Meta

Meta di Sentro pa Edukashon i Konseheria Familiar:
1. Fortalesé famia di manera ku nan por dil ...

Dikon nos

Dikon un Sentro pa Konseheria Familiar?
1. Un sentro pa relashon familiar, konseheria ...

Siñal ku bo mester buska yudansa:

1. Problema di komunikashon ku ta keda bin dilanti
2. Relashon seksual ta malu òf a ...

 

Video mas recien